Polskie firmy będą mogły bezpieczniej eksportować towary

 14-07-2017

Nasi rodzimi eksporterzy radzą sobie dobrze. W pierwszych czterech miesiącach 2017 r. polski eksport osiągnął wartość ponad 64 mld euro. Dodatnie saldo obrotów wyniosło przeszło 750 mln euro. Największy udział w eksporcie mają oczywiście firmy duże. Małym i średnim przedsiębiorstwom idzie coraz lepiej, ale wciąż borykają się z pewnymi problemami.

Główną przeszkodą utrudniającą ekspansję małych i średnich firm za granicę jest nieznajomość rynku, na który wchodzą one ze swoimi towarami i usługami. Często przedsiębiorstwa te nie mają dokładnej wiedzy nt. sytuacji politycznej czy przepisów prawa w danym kraju, co utrudnia prowadzenie w nim działalności. Najważniejsze jest to, aby jak najlepiej poznać swojego kontrahenta. Blisko 80% wszystkich problemów z kontraktami eksportowymi wynika z tego, że nie znamy jego realnej sytuacji finansowej.

„Polskie firmy wychodzą śmiało na świat ze swoimi towarami i usługami. Eksportują polską żywność, polskie meble czy też polskie produkty z branży informatycznej i gier. Każda z tych firm zawiera transakcje i ponosi ryzyko. W tej chwili będzie ono minimalizowane przez Polisę na Świat firmy KUKE. Jesteśmy pierwszym bankiem, który wdraża ten produkt w życie” – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

„Przedsiębiorcy nabywający Polisę na Świat zyskują przede wszystkim bezpieczeństwo. Jeśli kontrahent okaże się niewypłacalny, z ubezpieczenia dostaniemy zwrot poniesionych kosztów. Identycznie jest w przypadku opóźnień w płatnościach” – stwierdza Janusz Władyczak, wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw jest dla polskiej gospodarki bardzo duże. Odpowiadają one za ponad 50% PKB, a poza tym zapewniają miejsca pracy rzeszy ludzi. Firmy działające zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach eksportowych są tymczasem bardziej dochodowe od tych, które produkują towary i tworzą usługi jedynie dla klientów miejscowych. Dlatego też należy dbać o to, aby warunki do zagranicznej ekspansji naszych przedsiębiorstw były jak najlepsze.

Dostarcza Infowire