Reklama

Na stronie internetowej możliwe są następujące formy reklamy bannerowej:

Reklama pozioma w nagłówku strony o rozmiarze 750x100 pikseli

Dopuszczalny jest banner reklamowy animowany lub statyczny o dowolnej wadze (bez limitu kB), w formatach jpg, png, gif lub flash. Po kliknięciu w reklamę następuje przekierowanie na dowolną stronę reklamodawcy.
Cena: 100 PLN netto / tydzień emisji
 

Reklama prostokątna w prawym rogu strony o rozmiarze 336x280 lub 300x250 pikseli

Dopuszczalny jest banner reklamowy animowany lub statyczny o dowolnej wadze (bez limitu kB), w formatach jpg, png, gif lub flash. Po kliknięciu w reklamę następuje przekierowanie na dowolną stronę reklamodawcy.
Cena: 100 PLN netto / tydzień emisji
 

Reklama prostokątna widoczna w oknie wideo przed emisją filmu (reklamę należy wyłączyć, aby możliwe było włączenie filmu) o rozmiarze 336x280 lub 300x250 pikseli

Dopuszczalny jest banner reklamowy animowany lub statyczny o dowolnej wadze (bez limitu kB), w formatach jpg, png, gif lub flash. Po kliknięciu w reklamę następuje przekierowanie na dowolną stronę reklamodawcy.
Cena: 200 PLN netto / tydzień emisji


Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany to tekst dowolnej liczbie znaków, dowolnej liczbie filmów oraz dowolnej liczbie zdjęć (bez limitu wagi i rozmiaru plików) umieszczany na odpowiedniej stronie kategorii lub stronie głównej serwisu przez cały czas emisji. W trakcie wykupionego okresu materiał jest promowany w formie małego boksu (prawy górny róg strony) oraz w przypadku dołączenia wideo także w oknie wideo w wybranej kategorii.

Wybrana kategoria: 100 PLN netto / tydzień emisji
Kolejna kategoria: 50 PLN netto / tydzień emisji
Dopłata za emisję na stronie głównej: 200 PLN netto / tydzień emisji


Sponsoring tematyczny

Sponsoring wybranej kategorii tematycznej obejmuje:

  • umieszczenie artykułu sponsorowanego w wybranej kategorii
  • umieszczenie graficznego tła dla wszystkich podstron wybranej kategorii
  • umieszczenie informacji o sponsorze na pasku przewijania nad każdą stroną wybranej kategorii

Cena: 1 000 PLN netto / miesiąc dla 1 kategorii tematycznej
W przypadku dłuższego czasu lub większej liczby kategorii kwota ustalana jest indywidualnie.
Minimalny okres sponsoringu to 1 miesiąc.


Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym - tel. 602 482 427 lub redakcja@refleksjatv.pl