Osoby w jakim wieku mogą skorzystać z terapii jąkania?

Osoby w jakim wieku mogą skorzystać z terapii jąkania?

Wiele osób w każdym wieku doświadcza trudności w artykułowaniu swoich myśli. Paraliżuje ich strach przed publicznym wystąpieniem, nawet jeśli są to sytuacje z życia codziennego. Jeśli szukasz pomocy i chcesz przezwyciężyć zacinanie się w pół słowa, zapoznaj się z poniższym artykułem i sprawdź, czy jest to możliwe.

Gdzie można szukać pomocy terapeutycznej w takich problemach?

Osoby doświadczające lęku przed mówieniem mogą zwrócić się do wybranego ośrodka terapeutycznego, którego specjaliści opracowali specjalne programy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia odbywają się w grupach, co ma bardzo ważne znaczenie w procesie normalizacji mowy. Jako że wszyscy borykają się z tym samym problemem, doskonale się rozumieją, a zatem grupa pomaga:

  • stworzyć atmosferę zrozumienia problemu i wyrobić pozytywny stosunek do jąkania,
  • dzielić się doświadczeniami i odczuciami,
  • pozbyć się leku przed mówieniem,
  • zmobilizować się do pracy nad sobą.

Na co uczestnik zajęć terapeutycznych może liczyć po ich zakończeniu?

Podstawowy kurs, trwający na ogół 14 dni, ma na celu uzyskanie mowy:

  • płynnej,
  • zwolnionej,
  • wyrazistej,
  • z odpowiednią intonacją.

Aby zachować i utrwalić to, co udało się już osiągnąć, organizowane są comiesięczne, obowiązkowe konsultacje trwające rok. Ostateczny rezultat terapii jąkania to normalizacja mowy. Jest on uzależniony przede wszystkim od samego uczestnika i ilości pracy, jaką wkłada on w swój rozwój.

Czy są różnice pomiędzy terapią dorosłych i dzieci?

Ćwiczenia są bardzo podobne, a różnica polega na tym, że ćwiczenia mowy z młodszymi uczestnikami odbywają się z pomocą rodziców, którzy również uczą się nowych technik mówienia. Ich pomoc jest niezwykle istotna, szczególnie po zakończeniu kursu, kiedy trzeba ćwiczyć w domu.

Na czym polegają ćwiczenia terapeutyczne?

Zajęcia przebiegają według określonego planu. Terapeuci wyjaśniają cel ćwiczeń i pokazują, jak je wykonać. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, znajdź odpowiadający Ci ośrodek i zapytaj o szczegóły.